Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Giới thiệu chung
 

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Quá trình thành lập
  • Cơ cấu tổ chức nhà trường
  • Qui mô nhà trường
       


 

 

1. Quá trình thành lập :

Nhà trường được thành lập theo quyết định số: 368/QĐ-UB của UBND TpHCM ra ngày 23/9/1991
- Khai giảng khóa đầu tiên ngày : 15/8/1992, gồm 14 lớp, 462 học sinh
- Năm thứ 2: NH 1993-1994 tăng lên 18 lớp, 612 học sinh
- Năm thứ 3: NH 1994-1995 tăng lên 20 lớp, 720 học sinh
- Năm thứ 4: NH 1995-1996 tăng lên 34 lớp, 1385 học sinh
- Năm thứ 5: NH 1996-1997 tăng lên 48 lớp, 1951 học sinh
- Năm thứ 6: NH 1997-1998 tăng lên 51 lớp, 2000 học sinh
- Năm thứ 7: NH 1998-1999 tăng lên 50 lớp, 1980 học sinh

Tháng 12/1999 UBND TpHCM quyết định giải thể trường PTDL Đào tạo Học sinh Giỏi để thành lập 2 trường:

- THPT Dân lập Ngôi Sao (do Phân hiệu 1 của trường PTDL Đào tạo Học sinh Giỏi tách ra lập thành). Quyết định thành lập số: 7541/QĐ-UB-VX do UBND TpHCM cấp ngày 9/12/1999. Đổi tên thành trường THCS, THPT Ngôi Sao năm 2012 

- THPT Dân lập Huỳnh Thúc Kháng (do Phân hiệu 2 của trường PTDL Đào tạo Học sinh giỏi tách ra lập thành)

Riêng trường THCS, THPT Ngôi Sao từ NH 1999-2000 chuyển hướng chiến lược đào tạo: không phát triển về số lượng, tập trung đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa trường học.

- Năm thứ 8: NH 1999-2000 có 28 lớp.
- Năm thứ 9: NH 2000-2001 có 26 lớp.

- Năm thứ 10: NH 2001-2002 có 23 lớp.
- Năm thứ 11: NH 2002-2003 có 22 lớp.
- Năm thứ 12: NH 2003-2004 có 22 lớp.
- Năm thứ 13: NH 2004-2005 có 21 lớp.
- Năm thứ 14: NH 2005-2006 có 21 lớp.
- Năm thứ 15: NH 2006-2007 có 21 lớp.
- Năm thứ 16: NH 2007-2008 có 21 lớp.
- Năm thứ 17: NH 2008-2009 có 21 lớp.
- Năm thứ 18: NH 2009-2010 có 21 lớp.
- Năm thứ 19: NH 2010-2011 có 21 lớp.
- Năm thứ 20: NH 2011-2012 có 21 lớp.
- Năm thứ 21: NH 2012-2013 có 21 lớp.
- Năm thứ 22: NH 2013-2014 có 21 lớp.
- Năm thứ 23: NH 2014-2015 có 22 lớp.
- Năm thứ 24: NH 2015-2016 có 23 lớp.
- Năm thứ 25: NH 2016-2017 có 22 lớp.
- Năm thứ 26: NH 2017-2018 có 21 lớp.

 

 


 Một số hình ảnh về hoạt động của trường THPT Dân Lập Ngôi Sao  

2. Cơ cấu tổ chức nhà trường :

Chi bộ: thành lập ngày 3/1/2003, gồm 3 Đảng viên chính thức, 1nữ, 2 nam; 1 thạc sĩ, 2 cử nhân; 1 là cán bộ quản lý của trường và 2 là giáo viên; trình độ chính trị 1 sơ cấp, 2 trung cấp. Ngoài ra còn có 10 Đảng viên là giáo viên thỉnh giảng, sinh hoạt tại các Chi bộ cơ sở ở trường khác, chỉ làm công tác dạy học tại trường.

Công đoàn: gồm 55 Đoàn viên là CBCNV cơ hữu của trường, trong đó có 32 nữ

Đoàn TNCS HCM: gồm 442 Đoàn viên, trong đó có 118 nữ, tất cả đều là học sinh. CBCNV đều đã trưởng thành nên không có chi đoàn giáo viên.

Đội TNTP HCM: gồm 483 Đội viên. Toàn trường có 1 liên chi đội, 12 chi đội

Hội đồng giáo dục: gồm 89 giáo viên, CBCNV, trong đó có 51 là nữ. Giáo viên trực tiếp đứng lớp là 68 người, trong đó có 41 nữ. Toàn bộ Hội đồng có 17 tiến sĩ, thạc sĩ (25%), 47 cử nhân (69%) và 4 giáo viên trình độ cao đẳng (6%) dạy Nhạc, Họa, Thể dục và phụ giảng Tin học.

Các tổ chuyên môn: gồm 8 tổ : Toán, Tin học, Lý, Hóa-Sinh, Văn, tiếng Anh, Sử-Địa-GDCD và Nhạc-Họa-Thể dục.

3. Qui mô nhà trường hiện nay gồm 2 khối :

- Khối THCS: gồm 3 lớp 6, 3 lớp 7, 3 lớp 8 và 3 lớp 9
- Khối THPT: gồm 4 lớp 10, 3 lớp 11 và 3 lớp 12

Theo chiến lược phát triển ‘không phát triển về số lượng, tập trung đầu tư chiều sâu nâng cao chất lượng đào tạo và hiện đại hóa trường học’, trong tương lai, mỗi khối nhà trường chỉ tuyển 3 lớp. Toàn trường sẽ chỉ có 21 lớp với số lượng học sinh từ 670-700 em. Có như vậy mới có thể đạt được trường chuẩn quốc gia.

 

 

  Bản quyền thông tin thuộc Trường  Trung Học Phổ Thông Dân Lập Ngôi Sao. Web designed by DZVN. Thực hiện hosting tại VDC2