Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng
Bảng điểm hàng tháng
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
 
  Trang chủ > Nội dung và phương pháp đào tạo > Phương thức đào tạo
 
PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO  
 


Toàn bộ các hoạt động đào tạo của nhà trường được tổ chức theo mô hình một trường bán trú và nội trú. Số học sinh nội trú hằng năm thường chiếm khoảng 1/5 tổng số học sinh toàn trường. Số còn lại hầu hết là học sinh bán trú, chỉ có một số ít những em ở gần trường thì buổi trưa có thể về ăn nghỉ tại nhà. Như vậy, toàn bộ hoạt động của học sinh trong một ngày và cả đêm đối với học sinh nội trú, nhà trường đều phải có trách nhiệm tổ chức quản lý chặt chẽ. Tất cả đều phải có tính giáo dục, đều phải giúp học sinh phát triển về năng lực nhận thức và hoàn thiện thêm tính cách.

Là một trường bán trú và nội trú nhà trường bắt buộc phải có trách nhiệm giáo dục toàn diện, giúp cho học sinh phát triển hài hòa tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ. Điều này đòi hỏi nhà trường phải mua sắm đầy đủ các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết, phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên có đầy đủ khả năng giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện. Ngoài ra nhà trường phải liên hệ chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh.

 

 

  Bản quyền thông tin thuộc Trường  Trung Học Phổ Thông Dân Lập Ngôi Sao. Web designed by DZVN. Thực hiện hosting tại VDC2